Skólanámskrá Nóaborgar

Leikskólinn tekur mið af Aðalnámskrá fyrir leikskóla en leggur sérstaka áherslu á stærðfræðivinnu með börnunum, þ.e. formskynjun. hugtaka- og talnaskilning. Hugmyndafræði stærðfræðivinnunnar byggist að hluta til á hugsmíðahyggju og lögð er áhersla á að unnið sé með stærðfræðina gegnum leikinn.
 
pdfNámsskrá Nóaborgar

pdfNámskrá 5 ára barna